Mål och resultat

Uppsala Parkerings AB är en del av Uppsala kommun. Bolaget arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att tillhandahålla goda parkerings- och mobilitetslösningar för kommunens invånare och besökare.

Affärsplanen tydliggör bolagets ägardirektiv, mål, visioner och aktuella prioriteringar. 
Årsredovisningen visar resultaten.

Affärsplan och budget

Årsredovisning

Affärsplan 2023-25.jpg

Omslag ÅR 2021.jpg

Läs affärsplan och budget 2023-25 (PDF, 2 MB) Läs årsredovisning 2021 (PDF, 3 MB)

 

Uppdaterad: