Mål och resultat

Uppsala Parkerings AB är en del av Uppsala kommun. Bolaget arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att tillhandahålla goda parkerings- och mobilitetslösningar för kommunens invånare och besökare.

Affärsplanen tydliggör bolagets ägardirektiv, mål, visioner och aktuella prioriteringar. 
Årsredovisningen visar resultaten.

Affärsplan och budget

Årsredovisning

Affärsplan 370.PNG

Omslag ÅR 2021.jpg

Läs affärsplan och budget 2022-24 (PDF, 2 MB) Läs årsredovisning 2021 (PDF, 3 MB)

 

Uppdaterad: