Skiss på parkeringsanläggning (Ulleråker)

Utveckling och framtid

Uppsala växer. Både i och utanför tätorten. Kommuninvånarnas behov av  smarta och funktionella lösningar för parkering  och mobilitet ökar i motsvarande grad. För att möta dagens och morgondagens växande behov behövs strategisk planering. Som kommunens parkeringsbolag har Uppsala parkering en betydande roll i detta arbete. 

Vi deltar i planeringen av nya parkeringsanläggningar både i centrumnära lägen och nyexploateringsområden för att Uppsala ska kunna fortsätta växa med långsiktig hållbarhet i fokus. Ulleråkersområdet, Södra staden.... De planerade framtidssatsningarna är många. Och viktiga för Uppsalaborna. 

Här är två exempel på framtida projekt. Ett där byggandet redan är i full gång, ett annat som ännu bara befinner sig på idéstadiet.     

Brandmästaren puff.jpg
Brandmästaren 
Brandmästaren blir Uppsalas första verkliga mobilitetshus.

Mobilitetshus? Ja, till skillnad från traditionella parkeringsanläggningar planeras mobilitetshus redan från början för att kunna fungera som  multifunktionella knutpunkter i parkeringskundernas vardag. Våra framtida mobilitetsanläggningar kommer att uppföras i nära anslutning till kollektivtrafik, ha ytor avsedda för exempelvis bil- och cykelpooler, paketutlämning, butiker eller annan service.

Brandmästaren ska bli just en sådan byggnad. En multifunktionell  knutpunkt för Rosendalsområdet med 588 p-platser, mc- och cykelparkering, ytor för bilpooler och hyrbilar, samt lokaler för olika servicefunktioner. 

Brandmästaren beräknas vara färdigställd mot slutet av 2024. 

Läs pressmeddelande om Brandmästaren (PDF, 143 KB)

 

Vaksala torg
Ett parkeringsgarage under Vaksala torg? Ja, kanske det? Vi har i alla fall undersökt hur möjligheterna ser ut för att eventuellt bygga en parkeringsanläggning med ca 260 p-platser under det välkända torget. 

Uppdaterad: