Miljö och hållbarhet

Miljömålen är högt ställda inom Uppsala kommun. Siktet är inställt på att kommunens verksamheter ska vara fossilfria till 2030 och klimatpositiva senast till 2050.
Läs mer på Uppsala kommuns webbplats.

På Uppsala parkering gör vi naturligtvis vad vi kan för att bidra till att klimatmålen uppnås. Här kan du se några exempel . 

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Antalet elbilar på vägarna ökar i snabb takt. Detsamma gäller antalet laddplatser i våra nya parkeringsanläggningar. 

  • 60 laddplatser – som kan uttökas till 100 – i Dansmästaren som öppnades 2020. 
  • Mobilitetshuset Brandmästaren byggs med 120 laddplatser från start när anläggningen står klar att tas i bruk under 2024.   

 Utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala pågår fortlöpande. För att få hjälp att klara av den snabba utbyggnadstakten har vi, tillsammans med några andra kommunala bolag, erhållit ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats

Här befinner vi oss nu... 

Hösten 2020 öppnades Dansmästaren i Rosendal med en solcellsanläggning på 62 kWp och en batterianläggning på 137 kWh. Solcellerna kommer att kunna producera energi tillräcklig för exempelvis dammsugning – i ca 44 000 timmar. Batterianläggningen kommer att lagra solel när byggnaden producerar mer än vad som förbrukas för att den egenproducerade elen ska kunna användas när den behövs som mest. 

... och hit är vi på väg 
Vår vision som kommunalt bolag är att bidra till en hållbar stadsutveckling. Därför deltar vi aktivt i utvecklingen för smart laddinfrastruktur. I slutändan handlar detta om att möjliggöra att allt fler elbilar ska kunna laddas efter behov – utan att riskera att kapacitetsbrist i stadens elnät uppstår.  

För att planera elbilsladdningen på ett smart sätt behövs något att planera efter. Vi medverkar därför i en rad forskningsprojekt för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns och hur vi kan arbeta tillsammans med elbilsägare i Uppsala. 

Aktuella samarbeten och forskningsprojekt

Morgondagens mobilitetshus (2019- 2022) i samarbete med Uppsala universitet och STUNS. Fokus på tekniska förutsättningar för planering och styrning. 

Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa? (2021-2022) tillsammans med Uppsala universitet, RISE och STUNS. Fokus på elbilsägarens syn på sin roll i ett hållbart energisystem.

Live-In Smartgrid – en plattform för flera olika testprojekt med många olika aktörer. Läs mer om effektbrist, kapacitetsbrist och varför alla kan bidra till ett hållbart energisystem på Live-In Smartgrids webbplats

Du som kör elbil kan hjälpa oss!

Just nu behöver RISE intervjua elbilsförare i Uppsala för att komma vidare i arbetet. Har du frågor eller vill du komma med?
Skicka ett mejl till linnea.klingstrom@uppsalaparkering.se 

Uppdaterad: