Miljö och hållbarhet


Uppsala kommun arbetar med högt ställda miljömål. Siktet är inställt på att kommunens verksamheter ska vara fossilfria till 2030 och klimatpositiva senast till 2050.
Läs mer på Uppsala kommuns webbplats.

På Uppsala parkering gör vi naturligtvis vad vi kan för att bidra till att klimatmålen uppnås. Här nedan kan du se några exempel på vad vi gör.    

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Antalet elbilar på vägarna ökar i snabb takt. Antalet laddplatser i våra anläggningar likaså. För att kunna erbjuda rätt nivå av laddning, vid rätt tidpunkt, i ett växande Uppsala krävs nya kunskaper.  

Här befinner vi oss nu... 

Hösten 2020 öppnades Dansmästaren i Rosendal med en solcellsanläggning på 62 kWp och en batterianläggning på 137 kWh. Under ett år producerar solcellerna energi  som motsvarar 25 000 mils körning med elbil. Batterianläggningen lagrar solel när byggnaden producerar mer än vad som förbrukas. På så vis kan den egenproducerade elen användas vid de tidpunkter den behövs som mest. 

... och hit är vi på väg 
Vår vision som kommunalt bolag är att bidra till en hållbar stadsutveckling. Därför deltar vi aktivt i utvecklingen för smart laddinfrastruktur. I slutändan handlar detta om att möjliggöra att allt fler elbilar ska kunna laddas efter behov – utan att riskera kapacitetsbrist i stadens elnät.

För att planera elbilsladdningen på ett smart sätt behövs något att planera efter. Därför medverkar Uppsala parkering i en rad forskningsprojekt för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns och hur vi kan arbeta tillsammans med elbilsägare i Uppsala. 

Aktuella samarbeten och forskningsprojekt 
Samarbetet mellan Uppsala universitet, STUNS och Uppsala parkering startade redan 2018, med ett väldigt framgångsrikt Stories-projekt som lade grunden till att Dansmästaren blivit en etablerad testbädd för smart energisystemstyrning. Här kan du läsa mer om Stories-konceptet, Energy stories i Uppsalaregionen - STUNS Energi

Samarbetet, som går under paraplybegreppet ”Morgondagens mobilitetshus”, har sedan dess omfattat fler studentarbeten och forskningsprojekt. 2019 anställdes den första kommundoktoranden på Uppsala universitet och 2023 anställdes den andra. 2023 beviljades dessutom finansiering för ytterligare två kommundoktorander. 

Pågående projekt 
• Dansmästaren: Smart Charging Strategies (2023–2027) i samarbete med Uppsala universitet, STUNS, CEVT, Volvo Cars, E.ON, Vattenfall, Charge Amps och Uppsala kommun. Fokus på tekniska förutsättningar för planering och styrning. Finansierat av the Swedish Electromobility Centre.

•Toward safe energy communities: Ett projekt som handlar om att skapa säkra energigemenskaper där man kan anpassa energianvändningen efter individuella behov utan att behöva inkräkta på den personliga integriteten. Man vill utveckla system som kan dela energianvändningen smart, men för att göra det krävs data som kan vara känslig. Projektets fokus är att skapa metoder som kan hantera data för maskininlärning på ett säkert sätt – med respekt för privatlivet. Projektet, som pågår från 2023 till 2027, finansieras av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Swedish Electromobility Centre och Vattenfall.

Uppdaterad: