Parkeringsanmärkning - kontrollavgift

Uppsala parkering kan inte besvara frågor som gäller bestridande av parkeringsanmärkningar eller kontrollavgifter.  Se informationen nedan om hur du ska gå tillväga i sådana fall.

Parkeringsanmärkning 

En parkeringsanmärkning får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på kommunens gator (allmän plats).

För mer information om hur du bestrider en parkeringsanmärkning, se polisens hemsida 

En parkeringsanmärkning ska alltid betalas, även om du anser att den är felaktig. Pengarna återbetalas till dig i ett senare skede om du får rätt. 

Om du har frågor om själva betalningen vänder du dig till Transportstyrelsen, 0771-14 15 16.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på tomtmark. Med tomtmark avses utomhusparkeringar, p-hus eller garage som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift och anser att avgiften är felaktig ska du överklaga hos förvaltaren som står angiven längst ned på din kontrollavgiftsblankett innan du betalar.

Kontakta Hojab parkeringsservice: 08-7352999

Parkeringsövervakning

Frågor som rör parkeringsövervakning besvaras av Uppsala parkering, vänligen kontakta oss på info@uppsalaparkering.se

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: