Dansmästaren

Uppsalas största parkeringsanläggning ligger i Rosendal. Dansmästaren har både tillståndsplatser och flera våningsplan för korttidsparkering.

Mobilitetshuset Dansmästaren i kvällsljus Foto: Olov Lundberg

Öppettider 

Öppet dygnet runt, året om. 

Fakta

Infart: Soldatshemsvägen, Rosendal
Max infartshöjd: 2,20 m
Maxvikt/fordon: 2 400 kg
Totalt antal p-platser: 461
Laddplatser för elbilar: 60

Övrigt: Kameraövervakade parkeringsytor och trapphus. Hemköpsbutik i bottenplanet. 133 studentlägenheter.   

Avgifter

Besöks-/korttidsparkering, alla dagar: 

08 - 18: 15 kr/tim.  
18 - 08 :  5 kr/tim.
7 dygn: 300 kr

laddplatser tillkommer laddavgift, f n 5 kr per nedladdad kWh. 

P-platser för rörelsehindrade: Max 7 dygns parkering. Avgiftsfri parkering i 3 timmar, därefter gäller ordinarie taxa. 

Parkera med tillstånd 

Du kan köpa parkeringstillstånd för att parkera innanför de låsta grindarna på plan 5 och uppåt i fastigheten. 

Här kan du läsa mer – och köpa ditt tillstånd

TIllståndsplatser
Parkeringstillstånd: 1200 kr/mån 
Tillägg för laddplats: 800 kr/mån
Mc-plats: 900 kr/mån (stålbur för en mc), respektive 1500 kr/mån (stålbur för två mc).

Nytt passersystem införs i Dansmästaren – app ersätter nyckeltaggar
Läs mer här

Smartare än vanliga parkeringshus 

Dansmästaren, som vi byggt tillsammans med Uppsalahem, är en  multifunktionell byggnad som representerar nytänkande på flera sätt.  Framförallt på det energitekniska området. I nära samarbete med Stuns energi och Uppsala universitet fungerar nämligen Dansmästaren som en test-/forskningsstation för praktisk tillämpning av smart energiteknik.

På taket finns en stor solcellspark och med hjälp av en avancerad batterianläggning kan den egenproducerade energin användas för att avlasta stamnätet när många bilar laddas samtidigt.   

Se film om Dansmästarens energiteknik

Testbädd för smartare energianvändande 

När Uppsala växer konsumeras också mer energi. En av stadens stora utmaningar under den närmaste tioårsperioden blir att se till att de stora stamledningarna som levererar ström till hushållen kan tillgodose ökade energibehov utan att överbelastas. Oavsett årstid eller tid på dygnet.   

I samarbete med Uppsala universitet och Stuns Energi fungerar Dansmästaren som forskningsstation/testbädd för modern Vehicle-to grid-teknik (V2G) i praktisk användning. Avsikten är att husets laddstationer så småningom ska kunna användas så "intelligent" som möjligt i förhållande till elbilanvändarnas individuella laddbehov, samt till hur elpriser och nätbelastning varierar under dygnet. 

Uppdaterad: