Över 27 000 parkeringsmöjligheter. Och fler ska det bli.          

Uppsala Parkering AB  – eller Uppsala parkering som vi kallar oss i kontakterna med våra kunder – förvaltar all parkering på allmän gatumark i Uppsala kommun.  Cirka 25 000 p-platser på gatumark och cirka 2500 platser på kommunal kvartersmark.  Av dessa p-platser är ungefär 8 500 avgiftsbelagda. Vi driver också parkeringsanläggningarna Centralgaraget, Dansmästaren och Kvarnengaraget med över 1000 p-platser tillsammans.

 Vi på Uppsala parkering  
  • arbetar kontinuerligt, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, med att se över parkeringssituationen i Uppsala för att uppnå kommunens övergripande trafikpolitiska mål. 
  • sköter parkeringsövervakning för att säkerställa framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet i gatumiljön.
  • planerar, uppför och driver parkeringsanläggningar.
  • tar ansvar i utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon.
  • arbetar aktivt med utveckling av digitala parkeringslednings- och betalsystem. Dels för att underlätta för våra parkerande kunder, dels för att sköta vårt övervakningsuppdrag resurseffektivt.