Styrelse

Uppsala Parkering AB, eller Uppsala parkering som vi kallar oss i kontakten med våra kunder, ingår i kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Här kan du se vilka ledamöter som ingår i bolagets styrelse (länk till Uppsala.se)

Styrelsen m logga.jpg
Styrelsen för Uppsala Parkering (som den såg ut i januari 2023).
Bakre raden fr vä: Göran Olsson (S), Gunnar Hedberg (M) 1:e vice ordförande, Fred Pour Aziz (C), Mats Hägglund (M)*,  Ian Engblom Wallberg (KD).  Främre raden fr vä:  Anna Rosenlund (C)*, Karin Sundequist (V),  Arne Nordesjö (S)**, Paul Eskilsson (MP) ordförande, Helena Olsson (S), Mohamad Sadeq Dequan (V)**.  

*= suppleant
** = har slutat sedan bilden togs

Uppdaterad: