Styrelse

Uppsala Parkering AB, eller Uppsala parkering som vi kallar oss i kontakten med våra kunder, ingår i kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Här kan du se vilka ledamöter som ingår i bolagets styrelse (länk till Uppsala.se)

Styrelsen m logga.jpg

Styrelsen för Uppsala Parkering AB.
Bakre raden fr vä: Göran Olsson (S), Gunnar Hedberg (M) 1:e vice ordförande, Fred Pour Aziz (C), Mats Hägglund (M)*,  Ian Engblom Wallberg (KD).
Främre raden fr vä:  Anna Rosenlund (C)*, Karin Sundequist (V)*,  Arne Nordesjö (S)*, Paul Eskilsson (MP) ordförande, Helena Olsson (S), Mohamad Sadeq Dequan (V).  Ej med på bilden: Aymane Rguigui (S)*                     *= suppleant

Uppdaterad: