Styrelse

Uppsala Parkerings AB, eller Uppsala parkering som vi kallar oss i kontakten med våra kunder, ingår i kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Uppdaterad: