Styrelse

Uppsala Parkerings AB, eller Uppsala parkering som vi kallar oss i kontakten med våra kunder, ingår i kommunägda bolagskoncernen Uppsala stadshus AB. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Presidium


Peter Nordgren (L), ordförande
Gunnar Hedberg (M), vice ordförande

Ledamöter


Linnea Hylén (C)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Aynur Beydogan (V)
Göran Olsson (S)
Helena Olsson (S)

Suppleanter


Fredrik Björkman (M)
Ted Berglund (MP)
Aza Salih (S)
Johan Engblom (KD)
Tommy Ramberg (V)

Företagsledning


Lennart Johansson, verkställande direktör.

Uppdaterad: