Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig med frågor eller synpunkter. Beroende på vad ditt ärende gäller – använd länkarna/kontaktuppgifterna nedan för att komma i kontakt med oss.

Felparkeringsavgift

Har du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift som du anser är felaktig? klicka här.

Felparkerade fordon

Gör en felanmälan

Hyrplatser - felanmälan

Gör en felanmälan

Parkeringsautomater och laddstolpar

Gör en felanmälan

Gatuparkering - övrigt

Gör en felanmälan

Boendeparkering

uppsala.kommun@uppsala.se

018-727 00 00  

Kundtjänst 

Frågor om hyrplatser, fakturafrågor och övriga parkeringsfrågor. 
info@uppsalaparkering.se
018-727 40 10 

Öppettider 17/7 - 30/7 

Måndag - fredag: 09:00 - 12:00 

Allmänna handlingar 

För frågor om allmänna handlingar och liknande, kontakta bolagets registrator

registrator@uppsalaparkering.se

Uppdaterad: