Felanmäl parkeringsautomat och laddstolpar

Telefon 018-727 00 00

Ange felkod (t ex 00-103), beskriv felet så utförligt som möjligt för att underlätta felsökning.
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: