Parkeringsregler och skyltar

Hur länge får jag parkera på gatan?
Om inga andra tidsangivelser finns får fordon parkeras på allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen har huvudmannaskapet, eller inom vägområdet för allmän väg, under högst 24 timmar i följd. Bestämmelsen gäller vardagar, utom vardag före sön- och helgdag och behöver inte utmärkas.

Hur nära ett övergångsställ kan jag parkera?
Ett fordon får inte stanna eller parkera på, eller inom ett avstånd av tio meter före, ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Vilken parkeringstaxa gäller vid helgdagar?
Röda dagar räknas som söndagar och är avgiftsfria. Julafton och nyårsafton är dock inte röda dagar och vanlig avgift ska alltså betalas.

Vad betyder skylten? 

 
Parkering tillåten


Parkeringsavgift ska betalas enligt gällande taxa.

 
Längsta tillåtna tid för parkering, i det här fallet 2 timmar.

 
Tavlan anger för vilka tider vägmärket gäller. Svarta eller vita siffror utan parantes avser vardagar. Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardagar före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag.

 
Särskilt tillstånd för parkering krävs.

 
Platserna är avsedda för betalande hyresgäster. Oftast krävs även tillstånd.

 
Parkering för rörelsehindrade med tillstånd. Avgiftsfri parkering.

 
Parkering för tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn. Avgiftsfri parkering.


Parkering endast för fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning. Andra fordon får stanna för på- eller avstigning om man inte hindrar det fordon som platsen är avsedd för.

-Parkering tillåten.
-Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd mellan kl 8-17, vardagar. Övrig tider gäller inga begränsningar för parkeringstiden.
-Avgiftsplikt gäller alla tider och dagar.

-Parkering tillåten.
-Tillåtelsen gäller högst två timmar i följd.
-Avgiftsplikt gäller endast kl 8-17, vardagar.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: