Behandling av personuppgifter

Personuppgiftshantering hos Uppsala parkerings AB

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.  Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter hanteras.  På dessa sidor redogör vi för vilka personuppgifter som behandlas av oss, på vilka sätt och varför.  Du får också information om hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Uppsala parkerings AB (org nr: 556044-4498) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

Här är information för dig som är parkeringskund hos oss i någon form, har fått ditt fordon flyttat av oss, eller som kontaktar oss med en fråga, synpunkt eller ett klagomål:  

Information om Uppsala parkerings AB:s personuppgiftsbehandling (PDF, 135 KB)

Våra parkeringsövervakare kan använda kroppskameror i tjänsten. Särskild information finns för den personuppgiftsbehandling som då blir aktuell:

Information om Uppsala parkerings AB:s personuppgiftsbehandling vid användning av kroppskamera. (PDF, 72 KB)

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Uppsala parkerings AB S:t Olofsgatan 33 B, 753 30 Uppsala
Telefon: 018-727 40 10
E-post: registrator@uppsalaparkering.se

Dataskyddsombud
JP Infonet AB
Kontaktperson: Laura Gashi Telefon: 042-29 33 12
E-post: dso.uppsalaparkering@jpinfonet.se

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/

Uppdaterad: