Parkeringsområden och avgifter

Gatumarken i Uppsala tätort har delats in i områden med olika parkeringsavgifter. 

Alla parkeringsplatser har en femsiffrig områdeskod som ska anges när du parkerar med hjälp av mobilappar eller sms. Det finns även några platser med andra koder, dessa är i sådana fall angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna.

Avgiftsområden

Följande avgifter gäller för parkering måndag-lördag, klockan 08:00 - 18:00:

Avgiftsområde A - kod 18100
20 kr/timme de första två timmarna, därefter 35 kr/timme.

Avgiftsområde B - kod 18200
20 kr/timme.

Avgiftsområde C - kod 18300
15 kr/timme.

Avgiftsområde D - kod 18400
10 kr/timme.

Avgiftsområde E - kod 18500 
5 kr/timme.

Avgifter helger och kvällar 

Klockan 18:00 - 24:00 är avgiften 5 kr/timme i alla områden. 
Söndagar och helgdagar är avgiftsfria. 

Betala för boendeparkering

Det finns möjlighet att få ett boendeparkeringstillstånd för att få parkera billigare på gatorna nära bostaden i delar av Uppsala. Avgiften för boendeparkering är densamma i hela Uppsala. Läs mer om boendeparkering på uppsala.se

Kartor över parkeringszoner

Områdena A, B och C omfattar parkeringar i Uppsalas innerstad. Klicka på kartan för större bild. Karta över parkeringsområde A, B och C i Uppsalas innerstad. Klicka för större bild.

Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan.Område E är Uppsalas tättbebyggda områden utanför område D.  Klicka på kartan för större bild. 

Karta över parkeringszonerna D och E i Uppsala. Klicka på kartan för större bild.

  

Uppdaterad: