Förändrat kösystem till Kvarnengaraget

Onsdagen 1 juni 2022 togs garagets numrerade, "fasta", p-platser bort. Istället har ett avgränsat parkeringsområde införts där alla kunder med "tillstånd A" garanteras plats. Som tillståndskund parkerar du helt enkelt på valfri ledig p-plats inom detta parkeringsområde.  

Med anledning av detta har en förändring av kösystemet varit nödvändig. Tidigare har det funnits ett antal separata köer till specifika p-platser. Dessa köer har nu tagits bort och istället slagits samman till en gemensam kö. 

För dig som köat för p-plats i Kvarnen innebär detta att din kötid (den längsta kötiden om du köat till flera platser) tillgodoräknas dig och ligger till grund för din placering i den sammanslagna kön till garagets nya parkeringsområde. 

För att se din aktuella plats i kön: Logga in på parkering.uppsala.se 

Uppdaterad: