Hällbygatan

Utomhusparkering med 17 p-platser.

På Hällbygatan erbjuds parkeringstillstånd typ A = garanterad p-plats.
685 kr/månad (ny avgift fr o m mars 2024:  1000 kr/månad).

 

Uppdaterad: