Ändrade p-tider och avgifter i Rosendal

Från och med 30 december får den stora grusparkeringen vid Sidenbigatan/Soldathemsvägen i Rosendal utökade parkeringstider. Nytt är att parkeringen även kommer att vara öppen mellan kl. 05-21 under helgerna, precis som under övriga veckodagar. Samtidigt höjs taxan till 10 kr/timme och 60 kr/dag. Parkering mellan kl. 21 - 05 är inte tillåten.    

21 december 2022