Uppsala parkering ansluter till Uppsala klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag och offentliga verksamheter som tillsammans arbetar med målsättningen att bidra till minskade utsläpp i linje med vad Parisavtalet kräver för att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader.  Hos Uppsala parkering man länge arbetat med ett tydligt "klimattänk".

– Jag är övertygad om att nätverkssamarbetet kommer att ge oss nya infallsvinklar och idéer i det gemensamma arbetet för att nå klimatmålen. Ett av flera sätt som vi arbetar med klimatfrågan är genom långtgående digitalisering. Idag är våra betal- och kundprocesser i stort sett helt digitala, säger Uppsala parkerings vd, Lennart Johansson.Lennart Johansson, Uppsala parkerings vd, undertecknar Uppsala klimatprotokoll
Protokollet undertecknas av Uppsala parkerings vd, Lennart Johansson, under överinseende av Ida Bylund-Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun och ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll.

Läs nyhet på uppsala.se om klimatprotokollets nya medlemmar

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll (länk till extern webbplats)

5 juni 2023