Uppsala prisas för arbetet med ny laddinfrastruktur

2030-sekretariatet, som bildats för att stötta omställningen av den svenska transportsektorn, har tilldelat utmärkelsen "Laddsilvret" till Uppsala kommun  för det målmedvetna arbetet med utbyggnad av ny laddinfrastruktur i kommunen. Ett arbete som Uppsala parkering i hög grad står bakom. 

Juryns motivering: 

"Uppsala tilldelas Laddsilvret 2021 för hur de strategiskt fokuserar på de områden där kommunen kan göra störst skillnad, såsom utbyggnaden av laddinfrastruktur på pendlingsparkeringar och i mindre samhällen. Uppsala imponerar också med sina övergripande klimatmål, sin miljözon och hur de kopplar elfordonen till frågan om hur vi i framtiden lagrar el och avlastar elnätet."

Laddguldet då? Det knep Göteborgs stad.   

Läs mer på 2030-sekretariatets hemsida

 

8 december 2021