EasyPark ersätter SMS Park

Under november kommer SMS Park, den ena av våra leverantörer av mobila betaltjänster, succesivt att avveckla sina tjänster i Uppsala. EasyPark blir istället ny leverantör för app-/smsbetalning på våra parkeringar. Den enkla anledningen till förändringen är att SMS Park köpts upp av EasyPark.  

I samband med leverantörsbytet kommer alla våra parkeringar i Uppsala områdesvis förses med nya skyltar. Omskyltningen startar 9 november och beräknas pågå under några veckor framåt.   

Appar/betaltjänster att välja mellan: Parkster och Easy ParkInom kort finns två appar/betaltjänster att välja mellan: Easy Park och Parkster. SMS Parks tjänster upphör att fungera efter november 2020.

Easy Parks betaltjänster blir tillgängliga för alla våra parkeringar från och med 30 oktober. SMS Parks betalfunktioner fortsätter att fungera tills all omskyltning i Uppsala slutförts. Easy Park kommer att informera SMS Parks kunder, via SMS Parks app, innan funktionen stängs ned.

Precis som tidigare kan du också använda Parkster för betalning via mobilen.

Läs mer om de olika betalalternativ som finns när du parkerar.  

23 oktober 2020