Dataintrång hos EasyPark

Easypark har drabbats av en cyberattack.

Easypark har informerat att de snabbt vidtog åtgärder för att stoppa cyberattacken, vidare utredning pågår.

Läs mer på Easyparks webbplats. EasyPark dataintrång.

15 december 2023