Dansmästaren: Fortsatta insatser för ökad trygghet och trivsel

Skräpigt och otryggt. Så har miljön i nybyggda mobilitetshuset Dansmästaren beskrivits av parkeringsgäster.

- Det känns förstås jättetrist när vi byggt en så fin anläggning. Men tyvärr kan vi bara konstatera att Dansmästarens trapphus blivit ett populärt tillhåll för ungdomar som skräpar ned och bidrar till en atmosfär som varken känns trygg eller trevlig för våra parkeringskunder att vistas i, säger Uppsala parkerings vd, Lennart Johansson.

Flera trygghetsåtgärder har redan vidtagits. Sedan några månader tillbaka patrulleras Dansmästaren regelbundet av väktare under olika tider på dygnet, 7 dagar i veckan. Trapphuset är kameraövervakat sedan tidigare, och nu – under vecka 14 – driftsätts också övervakningskameror på samtliga parkeringsplan. Städningen av anläggningen har utökats efterhand. Samarbeten och olika kontakter har upprättats med polis, socialtjänst och utbildningsförvaltning.

- Vi har kommit en bit på väg, men problemen är långt ifrån lösta ännu. Vakterna avhyser obehöriga från anläggningen vid sina ronderingar, men ungdomarna återvänder ofta så snart väktarna lämnat byggnaden. Samma gäller städningen. Så snart lokalerna städats startar nedskräpningen nästan omgående på nytt, menar Lennart.

Vad kan då göras för att komma tillrätta med situationen mer permanent? Och när?

- Framförallt jobbar vi med att ta fram bra lösningar för att tillträdet till de delar av anläggningen som används för boendeparkering ska spärras för obehöriga. Såväl när det gäller garageplan som hissar och trapphus. Målsättningen är att dessa åtgärder ska vara genomförda någon gång under hösten. Dansmästaren är ju även en bostadsfastighet där hänsyn måste tas till utrymningsvägar och annat. 

7 april 2021