Byggstart för mobilitetshuset Brandmästaren

IMG_4268_spadtag.jpg

Malin Johansson, distriktschef Skanska, Peter Nordgren, styrelseordförande Uppsala parkering, och Magdalena Wiksten, boende i Rosendal, tar med gemensamma krafter spadtaget som signalerar byggstarten för mobilitetshuset Brandmästaren! 

Efter avslutat marksaneringsarbete var det dags. Fredag 8 april togs det symboliska första spadtaget för mobilitetshuset Brandmästaren. Med sina 8 våningar och 588 p-platser – varav minst 120 laddplatser för elbilar – blir Brandmästaren inte bara Uppsalas i särklass största parkerings- och mobilitetsanläggning, utan även något av en knutpunkt för de boende i Rosendalsområdet. Husets parkeringsdel får både hyrplatser och korttidsparkering, samt sektioner för bilpool och mc-parkering. Gatuplanet får stora ytor avsedda för olika service- och mobilitetstjänster som ska bidra till att skapa en levande miljö i och kring byggnaden även under kvällstid. Brandmästaren beräknas vara klar att tas i bruk kring årsskiftet 2023/2024.

11 april 2022