Varför varierar laddhastigheten?

Flera faktorer påverkar vilken effekt/laddhastighet ett ladduttag kan ge. Maxeffekten anger den maximala hastigheten laddstationen kan leverera, men i praktiken kan effekten som levereras vara lägre av olika anledningar. På Uppsala parkerings laddstationer är maxeffekten antingen 3,7 kW eller 22 kW. 

Om två bilar laddar samtidigt på samma laddstation sker i regel en lastbalansering. Det innebär att bilarna delar på laddstationens totala effekt. En laddstation med en maxeffekt på 22 kW kan i regel därför leverera maximalt 11 kW per uttag om två bilar laddar samtidigt. Laddstationer kan även lastbalanseras beroende på anläggningens säkring. Detta innebär att effekten ut till laddstationerna kan begränsas när flera bilar laddar samtidigt på anläggningens stationer.

Temperaturen kan också påverka vilken effekt bilen kan ladda. Mer energi krävs för att ladda upp kalla batterier. Anledningen är att batteriets kemiska reaktioner sker långsammare i kyla. 

Vissa bilmodeller har en begränsning i bilen där effekten kan variera mellan 3,7 kW och 22 kW. Det beror på om bilen kan ta emot laddning med 1-fas eller 3-fas, samt upp till vilken strömstyrka. Bilen kan även ha inställningar som gör att batteriet laddas långsammare, eller att laddningen avslutas helt, när batteriet har uppnått en viss procent.

7 juni 2023