Varför är det inte skyltat där det är 24-timmarsparkeringar?

Generella regler för stannande och parkering behöver inte anges med vägmärken. 

14 januari 2020