Var finns laddplatser?

Laddplatser finns angivna på parkeringskartan

 

14 januari 2020