Upark: Hur fungerar koordinatorrollen för företag?

Som inbjuden Koordinator har du möjlighet att hantera avtalstagarens samtliga parkeringstillstånd/avtal. 

En koordinator har rätt att:

  • Se fakturor och ändra betalmetod
  • Ändra faktureringsuppgifter 
  • Dela ut digital access (t.ex. till boende i samma hushåll) 
  • Fördela nyttjanderätter för p-tillstånd till olika Användare av p-tillstånd 
  • Aktivera/avaktivera fordon för bevakning på nyttjanderätter som har godkänts av Användare
  • Bjuda in fler koordinatorer

Bjud in koordinator .png

Fördela nyttjanderätt av parkeringstillstånd.png

Upark logo webb liten.jpg

22 september 2023