Hur bestrider jag en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Vid frågor som rör bestridande av parkeringsanmärkning eller kontrollavgift kan inte Uppsala parkering besvara dina frågor, vänligen se nedan information om hur du går tillväga.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärking får du om har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på kommunens gator (allmän plats).

För mer information om hur du bestrider en parkeringsanmärkning, se polisens hemsida.

Har du frågor om själva betalningen så vänder du dig till Transportstyrelsen, 0771-14 15 16.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du har stannat eller parkerat mot de bestämmelser som gäller på tomtmark.

Med tomtmark avses p-hus, garage, och utomhusparkeringar som inte räknas som allmän plats. Om du har fått en kontrollavgift på tomtmark och om du anser att avgiften är felaktig, ska du överklaga hos förvaltaren. Den informationen finns nederst på din kontrollavgiftsblankett. 

Vid frågor om kontrollavgift, kontakta HOJAB Parkeringsservice: 08-735 29 99

Parkeringsövervakning

För frågor som rör parkeringsövervakning, vänligen kontakta oss på info@uppsalaparkering.se

22 april 2016