Hur lång är uppsägningstiden för min p-plats?

Uppsägningstiden är en kalendermånad räknat från nästföljande månad.

Om du exempelvis säger upp din plats 30 april räknas maj som uppsägningsmånad, vilket betyder att du måste betala för maj månad också. Om uppsägningen sker 1 maj räknas juni som uppsägningsmånad och betalning måste då ske för maj och juni.

30 juni 2022