Hur anmäler jag felparkerade fordon?

Felparkerade fordon anmäls via Uppsala kommuns felanmälan: 

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/

14 januari 2020