Dansmästaren får glasad fasad

Dansmästaren glasfasad_exteriört.jpg

Fasaden på Dansmästaren, Uppsala parkerings stora mobilitetshus i norra Rosendal, kommer att få ett delvis nytt och aningen ”mjukare” utseende under våren. Folierade glasskivor ska nämligen sättas upp innanför exteriörens karaktäristiska järnlameller på byggnadens norra sida (mot slottet). Detta för att motverka korsdrag, samt hindra regn och snö från att blåsa in i anläggningen. Fasadarbetet startar under vecka 7 och beräknas vara klart vecka 20. 

In-/utpassagen till trapphus och hissar kommer att stängas av för det  våningsplan där arbetet för stunden bedrivs. Som parkeringskund hänvisas du vid dessa tillfällen istället ett halvplan upp i byggnaden för att komma till trapphuset och hissarna. 

Inglasning Dansmästaren_interiör.jpg

9 februari 2022