Hur lämnar jag synpunkter på regler och föreskrifter för olika gator?

Ändringar i lokala trafikföreskrifter handläggs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på Uppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/trafikforordningen-och-lokala-trafikforeskrifter/

14 januari 2020