Hur lämnar jag synpunkter på regler och föreskrifter för olika gator?

Ändringar i lokala trafikföreskrifter handläggs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på Uppsala kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/trafikforordningen-och-lokala-trafikforeskrifter/

 

14 januari 2020