Var kan jag parkera när Österplan stängs?

1 september 2024 inleds ett omfattande arbete för att bygga om järnvägskorsningarna vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i centrala Uppsala. Projektet, som beräknas vara slutfört under 2027, genomförs av Trafikverket i samarbete med Uppsala kommun.

Österplan St Olofsgatan_low-res (2).jpg
För förbättrad framkomlighet och säkerhet ska dagens bomkorsningar ersättas av tunnlar under järnvägsspåren. Parkeringarna på Österplan kommer att stängas av under arbetenas gång för att sedan omvandlas till  parkområden med vändspår för tågtrafiken och nya gång- /cykelvägar.

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets och Uppsala kommuns webbplatser: 

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan -  www.trafikverket.se

Planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan - uppsala.se

Nya parkeringar för pendlare och citybesökare

Norra hovstallängen liten.jpg
Som ersättning för Österplans parkeringar har Uppsala parkering bland annat öppnat Norra Hovstallängens parkering med cirka 200 p-platser, samt Bergsbrunnagatans parkering med närmare 80 p-platser. Den förra är såväl lämpad för pendlare som besökare till stadskärnan och områdena  kring Studenternas. Bergsbrunnagatans parkering riktar sig både till dem som arbetar i främre Boländerna, samt till tågpendlare. Därutöver har ett drygt 50-tal tillståndsparkeringar i centrala lägen omvandlats till att bli vanliga avgiftsparkeringar. Personalparkeringar på kommunala skolor/förskolor har också öppnats för allmänheten under kvällar/nätter och helger.

På kartan här nedanför har vi markerat ut de större parkeringarna (även privatägda) i Uppsalas innerstad:parkeringskarta city.jpg

28 maj 2024