Utbyte av laddstationer i Centralgaraget pågår

Ett arbete med att byta ut laddstationerna på Centralgaragets nedre parkeringsplan (plan  -2) har inletts. Detta medför att dessa laddplatser kommer att vara avstängda under en tid.
De nya laddstationerna, som kommer att förse nio laddplatser med ström, kommer att kunna tas i drift omkring månadskiftet maj/juni.

Därefter står även laddstationerna på plan -1  inför en uppgradering till ny teknik som ska säkerställa effektivare strömleveranser.  Elbil som laddas i Centralgaraget

28 april 2023