Nytt system för köp av parkeringstillstånd införs

Upark är namnet på Uppsala parkerings nya kundwebbportal, med tillhörande app, som tagits fram för att göra köp och administration av parkeringstillstånd smidigare för våra kunder. Det nya systemet kommer även användas av kommunens egna medarbetare för köp av dagstillstånd till personalparkeringarna på exempelvis skolor och förskolor.

Upark införs 1 oktober 2023. 

Här kan du läsa mer om Upark

29 september 2023