Vad gör jag om laddkabeln sitter fast?

Av säkerhetsskäl låser bilen fast laddkabeln under laddning. Om kabeln fastnat kan detta bero på ett signalfel eller att kabeln kilat fast sig.

Ett tips: "Laddkabeln ska ha kontakt med laddstationen under längst tid".

Koppla först kabeln till laddstationen, därefter till bilen. Efter avslutad laddning gäller motsatt ordning: Kabeln ska först kopplas bort från bilen,  därefter från laddstationen.

Här följer några varianter på hur en kabel som fastnat i bilen eller laddstationen kan lossas :

  • Kontrollera att laddkabeln är ordentligt ansluten. Tryck tillbaka kabeln ordentligt i såväl bil som laddstation. 

  • Avsluta laddningen via ChargeNode-appen. Vänta ca 10 sekunder innan  du koppar bort kabeln från bilen. 

  • Lås och lås upp bilen. Vänta någon sekund innan du prova att koppla ur kabeln. 

  • Pröva att starta laddning igen via ChargeNode-appen. Vänta på att laddningssessionen startar och avvakta därefter i ca 30 sekunder. Avsluta laddningen via appen. Vänta ca 10 sekunder innan du kopplar ur laddkabeln från bilen.

  • Om möjligt, avsluta laddningssessionen via bilen. Vänta i cirka 10 sekunder innan du kopplar ur laddningskabeln ur bilen.

  • Alla elbilar har en frigöringsknapp för att kunna koppla loss kabeln från bilen. Vanligast är att knappen är placerad vid bilens laddningsuttag, på nyckelringen eller ratten. Ibland kan kabeln frigöras med ett rep i bagageutrymmet.

  • Kontakta ChargeNodes kundtjänst
    010-205 10 55, support@chargenode.eu
7 juni 2023