Vad är en tillståndsplats i mån av plats?

En tillståndsplats i mån av plats betyder att man inte hyr en fast plats i garaget, utan att man har tillstånd att parkera på valfri ledig plats på anvisat parkeringsplan. 

22 april 2016