Upark personalparkering; Varför kostar parkeringstillstånden som de gör?

När tillståndsavgifterna fastställdes tittade man bland annat på kostnaderna för allmän parkering, liksom kostnaderna för kommersiella månadstillstånd i respektive område.   

28 september 2023