Upark personalparkering: Om jag har elbil, måste jag betala både för parkering och för laddning?

Ja, du behöver dels köpa ett dagstillstånd för parkeringen, dels starta en laddsession i Parkster-appen.  

28 september 2023