Upark personalparkering: Hur används intäkterna från parkeringstillstånden?

Intäkterna går främst till drift/underhåll av parkeringarna, liksom till utveckling av laddinfrastruktur. Eventuella överskott återförs till kommunkassan.

28 september 2023