Upark personalparkering: Hur får exempelvis besökande hantverkare och servicepersonal parkera?

På avgiftsbelagda personalparkeringar kan besökande arbetsfordon med tydlig märkning (som kommun- eller firmalogos) parkera där det bedöms lämpligt, ”någonstans på gården” – så länge fordonet inte placeras så att tillgängligheten för utryckningsfordon och liknande hindras. Kontrollavgift kommer inte att utfärdas, såvida arbetsfordonet inte står uppenbart farligt/olämpligt placerat.

28 september 2023