Parkera i Rosendal?

Var kan besökare i området parkera?
Dansmästaren, parkeringsanläggningen i områdets södra ände, har flera våningsplan för korttidsparkering. Den stora grusparkeringen på Sidenbivägen erbjuder besöksparkering vardagar kl 05 -19 (för övrig tid krävs tillstånd).  P-platser för besökare finns även på Rosendalsvägen, The Svedbergs gata, i mitten av Rosendalsområdet, och i områdets norra ände (infart från Husargatan).

Parkering för boende i området?
Parkeringar för boende i Rosendal förmedlas av fastighetsägarna. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

14 januari 2020