Parkera i Rosendal?

Var kan besökare i området parkera?
Besöksparkeringar för besökare finns på Rosendalsvägen, The Svedbergs gata, i mitten av Rosendalsområdet, och i områdets norra ände (infart från Husargatan).

 

Parkering för boende i området?
Parkeringar för boende i Rosendal förmedlas av fastighetsägarna. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

14 januari 2020