Dansmästaren: Fortsatta insatser för trivsel och trygghet

  • Utökad övervakning av parkeringsytor, trapphus och hissar.  
  • Utökad städning av hissar/trapphus
  • Sänkta temperaturer i trapphus
  • Kontakter upprättade med bl.a. polis och närliggande skola.
  • Personal från socialförvaltningens avd. Råd & Stöd kommer att göra besöksronder på Dansmästaren för att prata med ungdomar som uppehåller i lokalerna.       

Detta är åtgärder som har satts in för att motverka oro och ”stök” i Dansmästaren. För tillfället.  
På lite längre sikt kommer mer genomgripande förändringar genomföras för att rätta till brister som visat sig under anläggningens första månader.

Dansmästaren har byggts i linje med de stadsplaneringsmässiga målen för Rosendal; som en öppen och lättillgänglig parkeringsanläggning för områdets besökare och boende. En flerfunktionell fastighet med bostäder intill parkeringarna, och där t.ex. glasytor och belysningsprogram valts med omsorg för trygghet och trivsel. 

Men tyvärr har också objudna gäster hittat till Dansmästaren. Det har framförallt handlat om ungdomar som uppehållit sig i trapphusen, skräpat ned och på andra sätt skapat en miljö som många av våra parkerande kunder upplevt som allmänt stökig och otrygg.
Detta är naturligtvis inte acceptabelt.

Uppsala parkering ser allvarligt på problemen och som en första åtgärd skärptes övervakningen av Dansmästaren, såväl under dagtid som kvällar/nätter, fr.o.m. 21 december. Obehöriga personer har avvisats vid flera tillfällen. Skadegörelse och nedskräpning har polisanmälts. Sedan den 12 januari har bevakningen av anläggningen förstärkts ytterligare.
Vi har valt att fördubbla antalet övervakningsronderingar under en tid för att störa och hålla objudna gäster borta från lokalerna.  

Parallellt med dessa insatser ser vi över möjligheterna att spärra våningsplan som inte har korttidsparkering för obehöriga besökare. Det kan gälla såväl elektroniska kontrollsystem som fysiska hinder (t.ex. grindar/portar, lås) – givetvis under förutsättning att gällande brandskyddskrav kan uppfyllas.      

Du som parkerar i Dansmästaren är välkommen att kontakta oss för att berätta om eventuella iakttagelser, lämna önskemål eller tips om förbättringar. Tveka inte att kontakta Avarn Security (tel; 010-222 20 00) om du ser obehöriga personer röra sig i lokalerna kvälls- och nattetid. Och skulle du misstänka något brottsligt – kontakta polisen!

Uppdaterad: