Parkera rätt

Varför är det viktigt att parkera rätt?

Vi på Uppsala Parkering vill hjälpa dig att parkera rätt, vilket hjälper till att göra staden säker, trygg
och framkomlig.

Parkeringsreglerna ser till att vägar, lastplatser och gångbanor inte får vara blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten, en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

Parkeringsreglerna ser även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter, om en bil står fel kan den skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka.
När du parkerar på en anvisad parkering, vet du att du parkerat rätt och inte utgör någon fara.

Läs mer i Transportstyrelsens publikation "Stanna och Parkera": stanna-och-parkera-a5-webb.pdf (PDF, 3 MB)

Uppdaterad: