Tekniska problem med laddplatser på Storvretas pendlarparkering

På grund av tekniska problem måste vi tyvärr minska antalet tillgängliga laddplatser på Storvreta pendlarparkering till hälften under en begränsad tid. 

Problemen är planerade att åtgärdas under v.41. Samtliga laddplatser kommer att stängas av vid åtgärdstillfället.

21 september 2021