Parkera för en krona i city

Tillfälligt sänkta p-avgifter i stadskärnan

Uppsala kommun har beslutat om att tillfälligt sänka avgifterna i stadskärnan, parkeringsområde A, till 1 kr/timme för de p-platser som Uppsala parkering förfogar över. 

Avgiftssänkningen beräknas träda i kraft måndagen 23 november.  

Den rabatterade taxan avser en timmes parkering och gäller när betalning sker via mobil (app eller sms). Vid kortbetalning gäller ordinarie taxa. 

  • Den rabatterade avgiften gäller även Centralgaraget.   
  • Vid S:t Eriks torg inrättas även några platser för avgiftsfri korttidsparkering (max 20 minuter).  

Beslutet om de sänkta avgifterna gäller tills vidare, som längst till och med 31 augusti 2021.  

16 november 2020