Parkeringsregler för Sala backe återinförs 1 december

Från och med 1 december 2021 blir Sala backe åter ett parkeringsförbudsområde där du bara får parkera på anvisade parkeringsplatser.

Samtidigt införs även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering. Länsstyrelsen upphävde kommunens tidigare beslut från 2 oktober 2020 då frågan inte ansågs tillräckligt utredd. Uppsala kommun har nu åtgärdat detta och återinför nu parkeringsregleringarna från 2020 i Sala Backe. Södra Sala Backe (Johannesbäck) berörs dock inte av dessa regleringar.

Mer information hittar du på Uppsala kommuns webbplats

 

15 november 2021