Efter många års användning är Kvarnengaraget slitet. För att skapa en  fräschare och modernare anläggning har fastighetsägaren beslutat att garaget ska renoveras.

Renoveringsarbetet startar i februari 2020 (v. 6) och planeras pågå till november 2021 (v.39). Garaget kommer att hållas öppet under nästan hela renoveringstiden, men antalet tillgängliga parkeringsplatser kan variera beroende på vilka arbeten som utförs. Under renoveringen av in-/utfartsrampen kommer garaget vara helt stängt. Detta arbete ska enligt plan utföras under sommaren 2021, vecka 27 - 32. 

För dig som hyr parkeringsplats

Du som hyr en fast parkeringsplats kommer i första hand att påverkas under renoveringens inledande fas, etapp 1, som kommer att pågå från vecka 6 t.o.m. vecka 36 (3 februari – 6 augusti), samt vecka 27 - 32, 2021.

Under dessa perioder kommer du inte ha tillgång till din vanliga parkeringsplats. Istället får du möjlighet att, i mån av plats, parkera på:

• Timavgiftsparkeringar i Kvarnengaraget
• Centralgaraget, plan 1
• Österplan

Du fortsätter köpa ditt digitala tillstånd som vanligt och behöver inte göra något annat för att fritt kunna använda parkeringarna som anges ovan.
Din ordinarie avgift reduceras med 20 % under de perioder din vanliga fasta parkeringsplats inte är tillgänglig. 
Du kan förstås också välja att göra uppehåll i ditt parkeringstillstånd under dessa perioder; d.v.s. från vecka 6 till vecka 36 2020, samt under vecka 27 – vecka 32 2021. Efter färdigställda renoveringar återfår du din tidigare parkeringsplats.

Om du betalar för ett parkeringstillstånd typ B – fri placering på lediga timavgiftsplatser – gäller ditt tillstånd även för parkering i Centralgaraget (plan 1) och på Österplan under hela renoveringstiden.

Har du frågor eller funderingar?  Kontakta oss via mejl, info@uppsalaparkering.se 

 

17 december 2019