Höjda månadsavgifter för hyrparkeringar

Från och med mars 2020 justerar vi månadsavgifterna för hyrplatser. 
Detta medför att avgifterna för våra utomhusparkeringar höjs med 100 kr/månad för p-platser utan el, respektive 110 kr/månad för p-platser med el.

I Centralgaraget kommer månadsavgiften att höjas med 200 kr för de fasta p-platserna och med 100 kr för de parkeringstillstånd som gäller "i mån av plats".  

Information om avgiftsjusteringarna har gått ut under januari 2020 till alla hyreskunder via mejl.

Har du inte nåtts av informationen? Titta gärna i din skräppost.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss,  info@uppsalaparkering.se

21 januari 2020