Dansmästaren: Ökad bevakning kvällar/nätter

Dansmästaren är byggd för att vara en öppen och lättillgänglig parkeringsanläggning. Men sedan några fall av däcksstölder inträffat på kort tid, och det även uppmärksammats att obehöriga personer tidvis rört sig i lokalerna skärps nu övervakningen av Dansmästaren.

Från och med idag, 21 december, kommer flera bevakningsronderingar genomföras under kvällar och nätter. Både på parkeringarna och i de tillhörande trapphusen.  Även p-övervakningen under dagtid kommer att skärpas. Parallellt med de ökade bevakningsinsatserna görs en grundlig genomlysning av möjliga åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i och kring anläggningen på längre sikt.   

21 december 2020