Hur gör jag om parkeringsautomaten är trasig?

Ring 018-727 40 90 för att felanmäla automaten. Uppge vad det är för fel på automaten och ev. felkod i displayen.

Det går alltid bra att betala via mobilapp: Easypark, SMS-park, ePark, Parkman och Parktster. Se mer information under Våra parkeringar, Betala parkering.

11 april 2016