Hur gör jag om parkeringsautomaten är trasig?

Ring 018-727 40 90 för att felanmäla automaten. Uppge vad det är för fel på automaten och ev. felkod i displayen, samt nummer på automaten (börjar med bokstäverna BA).

Det går alltid bra att betala via någon av de online- och telefontjänster som vi har avtal med: Parkster och SMS-Park. Se mer information under Våra parkeringar, Betala parkering.

11 april 2016