Hur gör jag för att få boendeparkering?

Ansökan om boendeparkeringstillstånd

Prövning av rätt till boendeparkering görs av Teknik & Service, Uppsala kommun på särskild blankett/formulär "Ansökan om boendeparkering". Särskilt tillstånd skickas till kunden av Teknik & Service efter prövning och skall uppvisas i bilens framruta för att få boendeparkera.

Ansökan om boendeparkeringtillstånd (PDF, 550 KB)

Ansökan om förskottsbetalning boendeparkering

Det finns två alternativ att förskottsbetala boendeparkering under förutsättning att du har rätt till boendeparkering, som du ansöker om hos kommunen. Den blå tillståndsdekalen.

Alternativ 1 Via din mobiltelefon, genom att ladda ner någon av nedanstående appar. Du behöver då inte ha ett gult kort liggandes i vindrutan. Du kan dessutom själv bestämma från vilket datum parkeringen skall börja gälla.

  EasyPark finns till Android, Windows Phone och iPhone

För boendeparkering i Uppsala, oavsett område, anges områdeskod 999. Därefter tillfrågas du om hur lång period du vill betala för; ett dygn, tre månader eller helår. Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura

  Parkster finns till Android, Windows Phone och iPhone

För boendeparkering i Uppsala väljs zonkod 8560 i appen. Om man föredrar sms skickar man texten ”Dygn 8560 regnr persnr” till 0707-13 14 15. Exempelvis ”Dygn 8560 ABC123 7106061325”. Betalningssätt: Kortbetalning eller faktura

Alternativ 2 Via pappersfaktura från Uppsala Parkerings AB. Då sänder du in ett signerat avtal med ansökan om förskottsbetalning till kommunen som gör prövningen. Du erhåller efter detta ett gult kort som du placerar i vindrutan med den betalningsintervall du valt i din ansökan. I detta alternativ kan du endast välja 3 månaders eller helårs betalningsintervall med påbörjan av hel kalendermånad. Efter avslutad betalningsintervall måste en ny ansökan göras.

Ansökan om förskottsbetalning boendeparkering (PDF, 45 KB)

För mer information se Uppsala kommuns hemsida.

Information boendeparkering

30 augusti 2016